Horsthof

  • Met de Kever in 1959 naar Zandvoort
Over Horstmanshof.eu

De oorsprong van mijn familie Horstmanshof ligt in het Duitse plaatsje Werther bij Bielefeld.
Aan het begin van de 18e eeuw verhuisde Harmanus Horstmannshoff (geboren in 1727) uit de boerderij met de rode spanten (zie onderstaande foto uit 2015) en de drie horizontale zwarte strepen van de Tiefenstrasse in Werther naar Amsterdam.

Harmanus kwam Jannetje Jans tegen en trouwde in de hoofdstad op 20 November 1750 op 23 -jarige leeftijd met de dan 32-jarige “Amsterdamsche” Jannetje.
Dit is hun trouwdocument van de Gemeente Amsterdam uit 1750:
Harmanus schrijft zijn naam met 2 “f “-en niet, zoals gebruikelijk in zijn geboortestreek, met 2 “n”-en.
Jannetje Jans was een Amsterdamsche weduwe van Cornelis Coopman, alwaar “Sij mans Doot goet ingebragt”. (De Burgerlijke Stand heeft vastgesteld dat zij het overlijden van haar vorige man goed gemeld heeft).
Harm was geboren in 1727 aan de Tiefenstrasse in Werther bij Bielefeld (NRW) en overleed in 1826 op 99-jarige* leeftijd in Amsterdam. (Overlijdensdatum Harmanus is nog in onderzoek).
Bij zijn vestiging in Amsterdam was hij Gereformeerd Werkman.

Zijn neef Jan Hildebrand (die bij zijn huwelijk getuige was) kwam van het Duitse Minden. En de vrouw van Jan Hildebrand kwam uit Beijleveld (lees Bielefeld). Bij het tweede huwelijk van Harmen vermeldt hij dat hij van Bijleveld kwam.

Jannetje en Harm gingen na hun huwelijk in de Oude Kerk op 6 december 1750 wonen in de Amsterdamse Blomstraat (de Bloemstraat in de Jordaan).
Zij kregen 4 kinderen: in 1751 kwam Petrus (Pieter), in 1754 werd Johanna Maria geboren; Evert (mijn voorvader) kwam in 1756 en Jan in 1759. Op 1 april 1779 overlijdt de dan 20-jarige Jan helaas aan T. (zo werd destijds de tering in officiële documenten genoemd).
In het begrafenis boek van de Wester Kerkhof staat dat Johannes (Jan) Horstmanshoff, jongste zoon van Hermanus Horstmanshoff in de Roosestraat bij de Baangracht voor een bedrag van 4 gulden met baar en roef (B&R) op 4 april 1779 in een eigen graf is begraven.
Niet lang daarna overlijdt moeder Jannetje op 22 mei 1779 (in de Roosestraat) aan koorts. Er staat vermeld in de Amsterdamse archieven dat zij 64 jaar is geworden (dit is niet correct, want Jannetje is dan 61 jaar).
Zij werd op 26 mei 1779 ook in een eigen graf op het Wester Kerkhof begraven, ook met B&R voor 4 gulden. Dat was toen een hoop geld.
Jannetje laat een “onmondig” kind na en dat is Evert, geboren in 1756. Die is nog niet volwassen, over 2 jaar pas, als hij de leeftijd van 25 jaar bereikt. In die periode was men in Amsterdam volwassen als men 25 jaar oud werd. Mijn bet-over grootvader Evert was dus “onmondig”.
Arme Jannetje is op 61-jarige leeftijd aan de koorts overleden. Jannetje Jans werd trouwens vernoemd naar haar vader Jan Pieterse; dochter van Jan: Jannetje Jans. (Rob: Dank aan mijn nicht Louise voor haar onderzoek naar Jannetje Jans).

Als weduwnaar hertrouwt hij op 12 januari 1781 met Anna Maria Lont en gaan wonen in de Scheepjesdwarsstraat.
Op 7 november dat jaar beviel zijn nieuwe echtgenote van zoon Johannes.
Johan werd op 7 november gedoopt in de Lutherse Kerk.

Op 21 september 1783 werd er een dochter geboren, Anna Maria, die echter op 15 mei 1786 overleed.
1787 was het geboortejaar van Christejaan, die echter in 1811 zou overlijden. Anna Maria Lont overlijdt als weduwe op 23 augustus 1826.

   • Datum overlijden van Harmanus is nog niet geheel zeker.
  • De namen Horstmanshof, Horstmanshoff en Horstmannshoff worden, ook in officiële documenten, al vanaf 1781 door elkaar gebruikt.
  • Mijn neven Henri Horstmanshof en Matthias Horstmanshof hebben veel werk verricht aan onderzoek en naspeuringen tbv de Stamboom van Horstmanshof. 
  • Enkele foto’s en tekst aanvullingen op dit blog zijn afkomstig van mijn nicht Louise Horstmanshof en van Kirstin Horstmanshof. 
  • Copyright van tekstbijdragen behoren bij de auteur, vermeld onder het artikel.