Hoe is het begonnen? En..hoe gaat het verder?

(auteur: Matthias Horstmanshof, 4 juni 2013) 
Voor het stamboomonderzoek naar de familie Horstmanshof verdient onze neef Henri Horstmanshof alle credits. Toen internet nog niet bestond heeft hij door persoonlijk onderzoek een schat aan gegevens over familie Horstmanshof verzameld via bevolkingsregisters en briefwisseling met instanties, familieleden en verwanten. Een geweldige prestatie, waar Henri veel tijd en energie in heeft gestoken. De door Henri verzamelde gegevens zijn dan ook de basis voor de stamboom van de familie Horstmanshof zoals deze nu is. 


 
Nadat ik in 2010 de beschikking heb gekregen van het genealogisch onderzoek naar de familie Horstmanshof, heb ik deze informatie geverifieerd, gedigitaliseerd en uitgebreid. Niet alleen de mannelijke lijn aangehouden. Voor het in stand houden van de familienaam is namelijk niet alleen het mannelijk geslacht verantwoordelijk. Gegevens zijn verkregen aan de hand van (internet) documentatie van bevolkingsregisters, databestanden zoals overlijdensberichten, social media en verbindingen met andere stambomen.
 
 
Ook is informatie toegevoegd van aangetrouwde familie/verwanten om voor deelnemers aan de stamboom een zo volledig mogelijk beeld te geven van hun afkomst. 
Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de toevoeging van de familie Reijmers aan de stamboom, waarbij de herkomst is terug te voeren tot 1630.
Mijn oom Jacques en tante Rika (Reijmers) zijn broer en zus en waren beiden getrouwd met een ‘Horstmanshof’.

Links op de foto de oudste, nog levende Horstmanshof, tante Ria van der Niet-Horstmanshof, weduwe van Oom Maarten. Ze woont in Hellevoetsluis, is nu 94 jaar en nog kraakhelder tussen de oren. Lopen gaat al wat moeizamer, maar met een rollator is het te doen.

Een stamboom verbindt. Je ziet familierelaties in een juist perspectief en komt (opnieuw) in contact met familie. Op deze wijze is voor mij een leuk contact ontstaan met mijn zussen Trees en Joke en neven en nichten Rob, Anita, Louise, Marga, Henny, Lisette, Reinier en Paul.  

Leuk zijn ook de verhalen die gedeeld worden en waarbij je overeenkomsten ziet of een ervaring deelt vanuit een iets ander perspectief. Ik noem bijvoorbeeld de passie voor een hobby, de geografische keuze voor een woonplek of de loopbaan die men heeft. 


Matthias Horstmanshof
Amersfoort, 4 juni 2013