Horsthof geschiedenis.

De Horsthof, de laatste boerderij in het stadscentrum van Werther, is een van de vier boerderijen die ontstonden in de jaren 600 tot 800 onder de bescherming van de heren van Osnabrück am Schwarzbach. In het Duits heet de hoeve: De Horsthöfe in Werther.
Sinds 1620 is een restant van de oude hoeve in bezit van de familie Horstmannshoff.

horsthöfe werther

De Horsthof in Werther

In de 10e eeuw werd de eerste kerk gebouwd voor de nederzetting aan een beek, deze werd in 1050 in een document genaamd Wartera, later Werther genoemd.
Kunnen we nu de geschiedenis van het hof en zijn bewoners tot in de vroegste tijden volgen?
Helaas, want pas in 1250 werden er wel achternamen gebruikt in een flink aantal grote steden, maar pas vanaf 1450 gebruikte men buiten de grote steden ook achternamen.
Deze boerderij, in de luwte van de kerk, was een belangrijke hoeve, omdat tot ongeveer 1620 de familie Crevet (Kreft) op het Horsthof was gevestigd. Deze familie Crevet bezat behalve in Werther ook boerderijen in: Glandorf, Wallenbrück, Schildesche en Oesterweg.
Volgens de oorkondes van het graafschap Ravensberg was Jürgen Crevet vanaf het jaar 1556 op dat moment de eigenaar.

De Crevet (Kreft) behoorde tot de laag van burgmannen, ridders en ministers; een lagere adel in dienst van de graven van Ravensberg.
In de loop der jaren werd de grootte van deze belangrijkste hoeve door afsplitsingen kleiner. Veel nakomelingen eisten namelijk hun erfdeel op.
Rond 1700 droegen de bewoners van de Horsthof de achternaam Horstmannshoff. Zoals met bijna alle boerderijen, bleef deze naam hetzelfde wanneer andere namen werden ingebracht door huwelijken.
Een voorbeeld: de erfelijke dochter Catharine Elisabeth Horstmannshoff, geboren in 1776, trouwde in 1798 met Hermann Heinrich van het Hof Haselhorst. Hermann Heinrich nam vervolgens de naam “Horstmannshoff” aan.
Zo vermengde vele namen tot de naam Horstmannshoff.

Achterzijde Horsthof

Achterzijde Horsthof in Werther

Op dit moment, februari 2019, is de Horsthof gereduceerd tot een forse woonboerderij met een paar honderd vierkante meters grond aan de achterzijde.